Đào tạo Nhận thức chung về Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Hôm nay, ngày 27/3/2024, NIC GROUP tổ chức một chương trình đào tạo nhận thức chung về Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng và hiệu suất của tập đoàn.

Việc áp dụng ISO được coi là một trong những chiến lược quan trọng của NIC GROUP trong năm 2024, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của tập đoàn đối với việc xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn.

 

Phát biểu khai mạc chương trình đào tạo, Ông Thân Văn Hùng, Tổng Giám Đốc NIC GROUP chia sẻ: Tập đoàn hiểu rõ rằng Hệ thống quản lý chất lượng không chỉ là một yếu tố hỗ trợ, mà còn là xương sống của một doanh nghiệp thành công. Với niềm tin rằng việc áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể, NIC GROUP quyết tâm áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn này vào toàn bộ các hoạt động trong tập đoàn.

Ông Lê Hồng Điệp, Phó Tổng Giám Đốc NIC GROUP cho biết: Sau chương trình đào tạo này, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên sâu hơn, nhằm đảm bảo rằng mọi thành viên đều áp dụng hiệu quả Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào công việc hàng ngày. Sự cam kết của tập đoàn không chỉ làm cho hệ thống quản lý chất lượng trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn, mà còn giúp NIC GROUP xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và thành công trong tương lai.

Chương trình đào tạo nhận thức chung về Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã cung cấp cho các thành viên của NIC GROUP những kiến thức cơ bản và sâu sắc về các yêu cầu và nguyên tắc của tiêu chuẩn này. Từ việc hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản đến cách áp dụng chúng vào thực tiễn công việc, mỗi cá nhân trong tập đoàn đều có cơ hội nắm vững những kiến thức quan trọng để thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục và tối ưu hóa hệ thống quản lý chất lượng.

 

Ngày đăng: Thứ tư, Ngày 27 Tháng 3 năm 2024