• NIC GROUP - Team building - HN
  • NIC GROUP - Team building - HCM
  • NIC GROUP - Nhận giải Sao đỏ 2017
  • NIC GROUP - Hoạt động từ thiện

Thông báo của TGĐ về QĐ làm việc online phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ thông báo của Công ty về việc bố trị làm việc tại nhà ở hầu các vị trí tại văn phòng 108 Lò Đúc và văn phòng HCM đến hết ngày 5/4/2020;

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của CBCNV và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Nay Công ty thông báo tiếp tới toàn thể CBCNV một số nội dung sau:

  1. Công ty quyết định tiếp tục thực hiện quy định làm việc trực tuyến tại nhà đối với Văn phòng Hà Nội (108 Lò Đúc) và Hồ Chí Minh đến hết ngày 12/4/2020. Công ty sẽ có quyết định thông báo tiếp theo về kế hoạch làm việc vào ngày 11/4/2020.
  2. Đề nghị toàn thể CBCNV nêu cao tinh thần mỗi người là một chiến sỹ chống dịch,  tự giác ý thức thực hiện nghiêm chỉnh các khuyến cáo của Bộ Y Tế và các cơ quan hữu quan trong việc phòng chống dịch bệnh.
  3. Mỗi CBCNV nêu cao tinh thần thể hiện sự trách nhiệm, chủ động, sáng tạo hoàn thành công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao để có thể đạt được các mục tiêu đề ra.
  4. Trong giai đoạn hiện nay khi mà tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp và suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính trên thế giới đang bắt đầu diễn ra. Công ty đang nỗ lực tối đa nhất có thể để đảm bảo vấn đề thu nhập cho CBCNV không bị ảnh hưởng nhiều trong thời kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do tình hình dịch bênh và khủng hoảng tài chính này. Rất mong tập thể CBNV chúng ta cùng chia sẻ khó khăn với Công ty, đoàn kết, gắn bó để cùng nhau vượt qua khó khan, thử thách này.

 

Một lần nữa, Ban TGĐ Công ty đề nghị và kêu gọi CBCNV thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng tránh, có những hành động kịp thời tích cực để nâng cao sức khỏe, bảo vệ cộng đồng và có những đóng góp nhiều hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chúc ACE CBNV NIC GROUP và Gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và may mắn!

Trân trọng,

                                                                                                            Hà Nội, ngày 03/04/2020

                                                                                                               Chủ tịch HĐQT/TGĐ

 

 

                                                                                                                THÂN VĂN HÙNG.

 

Ngày đăng: Saturday, Ngày 4 Tháng 4 năm 2020

Tin Mới nhất