• NIC GROUP - Team building - HN
  • NIC GROUP - Team building - HCM
  • NIC GROUP - Nhận giải Sao đỏ 2017
  • NIC GROUP - Hoạt động từ thiện

KHEN THƯỞNG TẬP THỂ

Khen thưởng tập thể CBNV Nhà máy Bắc Giang đã có nhiều nỗ lực, chủ động, trách nhiệm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vu, công việc được giao; không quản thời gian, công sức để hoàn thành và đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh theo chiến lược đề ra, góp phần đem lại hiệu quả chung cho hoạt động của Công ty 

Ngày đăng: Thứ ba, Ngày 2 Tháng 7 năm 2019

Tin Mới nhất