• NIC GROUP - Team building - HN
  • NIC GROUP - Team building - HCM
  • NIC GROUP - Nhận giải Sao đỏ 2017
  • NIC GROUP - Hoạt động từ thiện

KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN

Xin chúc mừng Mr. Nguyễn Thành Lâm – Trưởng nhóm ISO và Đào tạo đã nhận được “QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG” của Ban Tổng Giám đốc cho sự nỗ lực, trách nhiệm cao trong công việc, đạt thành tích trong việc thiết lập vùng nguyên liệu hữu cơ cho các sản phẩm hồi, quế, điều.

Ngày đăng: Thứ năm, Ngày 5 Tháng 9 năm 2019

Tin Mới nhất