• NIC GROUP - Team building - HN
  • NIC GROUP - Team building - HCM
  • NIC GROUP - Nhận giải Sao đỏ 2017
  • NIC GROUP - Hoạt động từ thiện

KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN

Khen thưởng Bà Dương Thanh Hà – Chuyên viên nhân sự - Phòng dịch vụ Nhân sự luôn chủ động, có trách nhiệm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, công việc được giao; đã nỗ lực hoàn thành công tác tiếp nhận nhân sự, tăng mới bảo hiểm cho đợt cao điểm tăng cường ca 3 của đơn vị TMV vừa qua; góp phần đem lại hiệu quả chung cho hoạt động của công ty.  

Ngày đăng: Thứ ba, Ngày 2 Tháng 7 năm 2019

Tin Mới nhất