• NIC GROUP - Team building - HN
  • NIC GROUP - Team building - HCM
  • NIC GROUP - Nhận giải Sao đỏ 2017
  • NIC GROUP - Hoạt động từ thiện

KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN

Khen thưởng Ông Bùi Văn Sơn – Trưởng phòng Kinh doanh nội địa kiêm Giám đốc Nhà máy Tiêu Bình Dương đã đạt được hiệu quả tốt trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại 2 nhà máy khu vực phía Bắc, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ và mục tiêu công việc được giao, hoàn thành tốt công tác thu mua hàng hóa theo chiến lược kinh doanh đề ra, góp phần đem lại hiệu quả chung cho hoạt động của Công ty  

Ngày đăng: Thứ ba, Ngày 2 Tháng 7 năm 2019

Tin Mới nhất